Opis wycieczki

W okolicach Krakowa jest bardzo wiele miejsc związanych z osobą Jana Pawła II.

Wśród nich wyróżnić możemy Wadowice – miejsce narodzin i wieku szkolnego Karola Wojtyły, Kalwarię Zebrzydowską wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – polską Golgotę, nowo otwrte centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Najważniejszym punktem programu będą, bez wątpienia, odwiedziny w rodzinnym mieście Karola Wojtyły i niesamowite muzeum zlokalizowane jest w jego rodzinnym domu.

Jan Paweł II i Jego pontyfikat zajmuje szczególne miejsce przede wszystkim w historii Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie. Całe Jego życie było nieustannym odkrywaniem i umiłowaniem Boga oraz wiernością Jego Słowu, które dopełniała fascynacja każdym człowiekiem, jego wartością i godnością.  Dlatego też jako święty zostaje wskazany wierzącym jako wzór do naśladowania i wstawiający się u Boga w różnych potrzebach. Warto poznać Go bliżej.

Kalwaria-Lanckorona-Wadowice 119 Kalwaria-Lanckorona-Wadowice 108 Kalwaria-Lanckorona-Wadowice 051 Kalwaria-Lanckorona-Wadowice 016

Zapraszamy do poznania losów wyjątkowego człowieka: Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Papieża, którego pontyfikat zajmuje wyjątkowe miejsce w najnowszych dziejach świata. Jego ponadczasowe przesłanie kierowane do ludzi na całej kuli ziemskiej jest wyrazem niebywałej mądrości i zrozumienia współczesnych problemów. Podkreślając rolę prawdziwych wartości – wspólnych dla różnych kultur, religii i przekonań, nawołując do pojednania, współpracy i solidarności, Papież Jan Paweł II zyskał powszechny szacunek i stał się autorytetem moralnym dla milionów ludzi.

WYCIECZKA ZA POTWIERDZENIEM

Ceny - za osobę

Liczba pasażerów: 1 2 3 4 5 6 7 8
Cena: 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł
Liczba pasażerów: 9 10 11 12 13 14 15 16
Cena: 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł

W przypadku osób niepełnosprawnych lub większej liczby uczestników, cena ustalana jest indywidualnie.

Uwagi

Całkowity czas trwania: 8 godzin
W cenie:
Opłaty za wstęp do muzeum
Pojazd klimatyzowany
Opłata za parking
Odbiór i odbiór z hotelu
Prywatny transport
Opłaty za wstęp do muzeum